SPIT Constanța anunță că termenul de depunere al cererilor pentru Schema de ajutor minimis este 1 aprilie 2024, inclusiv

Întreprinderile care dețin în proprietate clădiri și terenuri aferente acestora, care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice în municipiul Constanța pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic, întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța, pot beneficia de schema de ajutor minimis, aprobată prin HCL nr. 81/2024. Documentele necesare acordării reducerilor la plata impozitului pe clădiri și teren, se depun la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, până pe data de 1 aprilie 2024, inclusiv. Documentele necesare și condițiile de acordare a reducerilor, sunt prevăzute în HCL nr. 81/2024, act normativ ce poate fi sconsultat pe site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea Transparență Decizională/Proiecte de acte normative adoptate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *